Средние века


6 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 6 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Царство Багратидов.- Его постепенный рост, эпоха расцвета и начало распадения.—Царство Арцрунидов, Ванандское и др.—Армянские междоусобицы и захват армянских областей византийцами. —Завоевания тюрок-сельджуков.—Состояние Армении в конце XI века. (885—1077 г.г.). Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-12-03 11:05:22
5 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 5 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Армения византийская и Армения персидская.—Деятельность в Армении Юстиниана и его преемников. Арабское завоевание. Борьба за Армению между Византией и арабами. Багратиды и Мамикониды. Ряд восстаний против мусульманского ига.Достижение Багратидами царской власти (422-885 г.). Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-11-10 09:22:52
Կիլիկյան Հայաստանի արքայացանկը։ Կիլիկյան Հայաստանի արքայացանկը։ Ռուբեն Ա (1080–95 թթ. ), Կոստանդին Ա (1095–1100 թթ.), Թորոս Ա (1100–29 թթ.), Լևոն Ա (1129–37 թթ.), Թորոս Բ (1145–69 թթ.), Ռուբեն Բ (1169 թ.), Մլեհ (1169–75 թթ.), Ռուբեն Գ (1175–87 թթ.), Լևոն Բ (1187–98 թթ.), Լևոն Բ (1198–1219 թթ.), Զաբել (1219–22 թթ.), Ֆի Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-04-01 00:00:00
Կիլիկյան Հայաստան. Ամփոփում։ Կիլիկյան Հայաստան. Ամփոփում։ Ամփոփում Վերջացնելով թեման պետք է արձանագրել, որ հայոց պատմության հազարամյակների ճանապարհին Կիլիյան Հայաստանի դարձավ հայ բազմատանջ ժողովրդի համար մի հանգրվան, երկրորդ հայրենիք, բայց ավա՜ղ, այդ հույսի ճրագն էլ, ապրեց ընդհամենը 300 www.arma-vir.net տարի։ Այ Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-31 00:00:00
Կիլիկյան պետության անկումը։ Կիլիկյան պետության անկումը։ Հեթում 2-ից սկսած Կիլիկիան Հայաստանը սկսեց աստիճանաբար դեպի անկում ապրել։ Պետության թուլացման եւ աստիճանաբար քայքայման մեջ մեծ հանցանք ունեին լատինասերները։ Երկրի թուլացմանը շատ մեծ չափով ազդում էր նաեւ Լեւոն 3-րդի բազմաթիվ որդիների միջեւ եղած երկպառակչակ Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-31 00:00:00
Ռուբինյանների արտաքին քաղաքականությունը Ռուբինյանների արտաքին քաղաքականությունը Իշխանության ստեղծումից (1080) մինչ թագավորության հաստատումն (1198) ընկած ժամանակահատվածում Ռուբինանները կարողացան ներքին ասպարեզում սանձահարել խոշոր ֆեոդալների անջատողական ձգտումները իսկ արտաքին ճակատում խելոք քաղաքականությամբ և համառ պայքարով ամրացնել... Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-06 00:00:00
Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը Ռուբեն 1ինի (1080-1095) և Կոստանդին 1ինի (1095-1100) օրոք հայ ավատատերերը իշխում էին Լեռնային Կիլիկիայի մեծ մասի և հարթավայրային Կիլիկիայի առանձին շրջանների վրա։ Ռուբեն 1ինի կառավարման տարիները համընկան Խաչակիրների առաջին Ruben 1 Cilicia Ռուբեն 1 իշխան Ռո Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-05 00:00:00
Հայերը Կիլիկիայում Հայերը Կիլիկիայում Այսպիսով, դարեր շարունակ հայ բնակչությունը Կիլիկիայում ավելանում էր և ուժեղանում տնտեսապես ու քաղաքականապես: Բյուզանդիայի և Բաղդադի խալիֆայության միջև մղվող պայքարի ժամանակաշրջանում խիստ ուժեղացավ հայերի տարագրությունը և Հայաստանից նրանց բռնի վերաբնակեցու Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2011-12-15 06:26:43