Новая и новейшая история


Պետո. ՀՅԴ անվեհեր դրոշակիրը Պետո. ՀՅԴ անվեհեր դրոշակիրը Պետօ (Աղեքսանդր Պետրոսեան, 1870–1896). Հայ Յեղափոխական Շարժման Անվեհեր Դրօշակիրը Յունիսի այս օրերուն, 1896ին, «Գարահիսար լերան կրծքին՝ նա էլ ընկաւ վիրաւոր. կուրծքը պատռած, սիրտը խոցուած, չար թշնամու գնդակով»… Այդպէս ծանրօրէ՛ն վիրաւոր, բայց մինչեւ վերջին շունչ կռիւը շարունակելով՝ հարիւրաւոր իր զինակի Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-04-29 14:41:11
Բանկ Օտտոմանի Գրավման Անժամանցելի Դասերը Բանկ Օտտոմանի Գրավման Անժամանցելի Դասերը 1896ի Օգոստոս 14ին, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության Պոլսոյ Կեդրոնական Կոմիտէի որոշումով եւ Սիւնիիղեկավարութեամբ գործադրուեցաւ օսմանեան կայսերական դրամատան Պանք Օթոմանի գրաւման յանդուգն ծրագիրը։ Ոչ միայն Օսմանեան Կայսրութեան ելեւմտական կեանքին մայր երակը, այլեւ եւրոպական դրամագլուխներու ու գործառնութե Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-04-15 23:41:47
Արշավիր Շիրակյան Արշավիր Շիրակյան Հայ ժողովուրդի ազգային հերոսներու շարքին փառապանծ ու յաւերժական իր պատուանդանը ունի Արշավիր Շիրակյան, որուն մահուան 37րդ տարելիցն է Ապրիլ 12ը։ Մ. Նահանգներու մէջ, 12 Ապրիլ 1973ին, այնքա՜ն արիւնահեղութիւն եւ սարսափ տեսած իր աչքերը առյաւէտ փակեց Հայոց Նեմեսիսի քաջասիրտ Ահաբեկիչը։ Հայկական Ցեղասպանութ Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-03-26 14:37:20
Փետրվարյան ապստամբություն 1921 Փետրվարյան ապստամբություն 1921 Հայ ժողովուրդի ըմբոստ ոգիին հերոսական շղթայազերծումն էր Փետրուարեան ապստամբութիւնը ։ Պատմութեան մէջ անիկա գրաւեց իր նշանակալից տեղը, իբրեւ Ռուսական Կայսրության տարածքին համաժողովրդային առաջին ըմբոստացումը՝ 1917ի Հոկտեմբերին պոլշեւիկեան յեղաշրջումով հաստատուած համայնավար բռնակալութեան եւ խորհրդային ա Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-01-07 09:09:09
Սոսե Մայրիկ։Հեղափոխական հայուհի Սոսե Մայրիկ։Հեղափոխական հայուհի 9 Փետրուարը մահուան տարելիցն է հայոց նորագոյն պատմութեան եզակի դէմքերէն Սօսէ Մայրիկի, որ ազգային մեր ինքնութեան եւ հպարտութեան աղբիւր դարձաւ իր մարմնաւորած տիպարով եւ սերունդներուն կտակած պատգամով։ 56 տարի առաջ՝ 9 Փետրուար 1953ին, Եգիպտոսի Աղեքսանդրիա քաղաքին մէջ, խոր ծերութեան հասած՝ իր Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:39:10
Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան) Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան) Աւազանի անունով Ստեփան Զօրեան՝ Ռոստոմ կրտսերագոյնն էր ՀՅԴ հիմնադիր երրորդութեան։ Թէեւ ներկայ ալ չէր եղած 1890ի ամրան կայացած ՀՅԴ հիմնադիր ժողովին՝ Մոսկուայի մէջ ուսանողական բողոքի ցոյցերուն իր գործուն մասնակցութեան համար, Ցարական իշխանութեանց կողմէ իր ծննդավայրը աքսորուած ըլլալով, այսուհանդերձ Ռոստո Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:28:21
Ռոստոմի ծածկագիր նամակ-հրահանգները Ռոստոմի ծածկագիր նամակ-հրահանգները Օգտվելով 1905թ. հունվարին Ռուսաստանում սկսված հեղափոխությունից եւ Անդրկովկասի ցարական իշխանությունների թողտվությունից, 1905 թ. Փետրվարից կովկասյան թաթարները օսմանյան Թուրքիայի դրդմամբ սկսեցին իրականցնել արևելահայության բնաջնջման` վաղօրոք մշակված ծրագիրը: Տեղեկանալով դրա մանրամասներին` ՀՅԴ Արևմտյան Բ Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:06:13
Առաքելոց վանքի կռիվը։ Առաքելոց վանքի կռիվը։ Զօրավարի յուշերը գրի է առել Լեւոն Կ. Լիւլեճեանը Առաջին անգամ հրատարակուել է Բոստոնում` 1924-ին: Ամփոփում է զօրավար Անդրանիկի յուշերը՝ 1901թ. Մշոյ Առաքելոց վանքում ապաստանած Հայ Ֆիդայիների՝ Օսմանեան Թուրքիայի դէմ հերոսական պայքարի մասին։ Անդրանիկին զինակից են Գէորգ Չաւուշը, Յակոբ Կոտոյեանը, Սէյտօ Պօղ Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 11:19:05
Առաքելոց վանքի կռիվը 5։ Առաքելոց վանքի կռիվը 5։ Քսան օրուան մեր կռիւը արդէն արձագանգած էր Վանի, Պիթլիսի, Կարնոյ, Խարբէրդի եւ Տիգրանակերտի նահանգներուն մէջ։ Քիւրտ, Թուրք եւ Հայ ժողովուրդներ այն համոզումը ունէին թէ մեզի համար ազատութիւն չկայ երբեք։ Հայերը ամէն օր հսկումներ եւ աղօթքներ կը կատարեն եղեր մեր Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 08:59:49
Առաքելոց վանքի կռիվը 4։ Առաքելոց վանքի կռիվը 4։ Նոյ. 12ի առաւօտն էր։ Օդը սկսաւ ալ աւելի ցրտանալ եւ ձիւնը բարձր լեռներէն հետզհետէ ցածնալով եկաւ հասաւ վանք։ Մեզ պաշարող 6000 թուրք զինուորները ձմրան փուքէն ու ցուրտէն պաշտպանելու համար մօտակայ հայ գիւղերէն-Բէրդակէն, Արախէն, Տէրքէ վանքէն, Ալի Զռնայէն վեց հա Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 08:00:00
Առաքելոց վանքի կռիվը 3։ Առաքելոց վանքի կռիվը 3։ Մենք կը խորհէինք թէ թուրք զինուորները անպատճառ յարձակում կը գործէին, բայց այդ օր ալ խաղաղ անցաւ։ Ժամը 3ին, Ը. Թ.վարպետ-վարժապետին սենեակը նստած կը խօսէինք, երբ վարպետը խօսակցութիւնը փոխելով ըսաւ. «Փաշա, քանի մը անգամներ մահուընէ ազատած եմ, արդեօք այս ան Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-06 00:00:00
Առաքելոց վանքի կռիվը 2։ Առաքելոց վանքի կռիվը 2։ Առաքելոց Վանքը մօտաւորապէս 1600-1700 տարուան պատկառելի հաստատութիւն մըն էր։ Մեր նախահայրերը իրենց տուներէն փառաւոր, իրենց ամրոցներէն աւելի ամրապինդ ու գեղեցիկ հոյակապ վանքեր կանգնած էին։ Առաքելոց Վանքը մի գուցէ Սբ. Աղբէրիկէն վերջ հաստատուած առաջին վանքն է Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-03-10 00:00:00
Առաքելոց վանքի կռիվը 1։ Առաքելոց վանքի կռիվը 1։ 1901 տարուան Հոկտեմբեր ամիսն էր։ Կէլիկուզան գիւղին մէջ մեր զինուորներէն գաղտնի խորհրդակցական ժողով մը գումարեցինք։ Ես, Գէորգ, Յարութիւն, Վաղարշակ եւ Հաճի Յակոբ։ Մեր խորհրդակցութեան նպատակն էր միջոց մը եւ ճամբայ մը գտնել, Հայ ժողովուրդին վրայ ծանրացող տառա Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-03-10 00:00:00