История

Տվյալ կատեգորիայում կան 26 նյութեր, որոնք բաժանված են 2 էջերի միջև։

1 [2]
Պետո. ՀՅԴ անվեհեր դրոշակիրը Պետո. ՀՅԴ անվեհեր դրոշակիրը Պետօ (Աղեքսանդր Պետրոսեան, 1870–1896). Հայ Յեղափոխական Շարժման Անվեհեր Դրօշակիրը Յունիսի այս օրերուն, 1896ին, «Գարահիսար լերան կրծքին՝ նա էլ ընկաւ վիրաւոր. կուրծքը պատռած, սիրտը խոցուած, չար թշնամու գնդակով»… Այդպէս ծանրօրէ՛ն վիրաւոր, բայց մինչեւ վերջին շունչ կռիւը շարունակելով՝ հարիւրաւոր իր զինակի Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-04-29 14:41:11  Просмотров   4755
Բանկ Օտտոմանի Գրավման Անժամանցելի Դասերը Բանկ Օտտոմանի Գրավման Անժամանցելի Դասերը 1896ի Օգոստոս 14ին, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության Պոլսոյ Կեդրոնական Կոմիտէի որոշումով եւ Սիւնիիղեկավարութեամբ գործադրուեցաւ օսմանեան կայսերական դրամատան Պանք Օթոմանի գրաւման յանդուգն ծրագիրը։ Ոչ միայն Օսմանեան Կայսրութեան ելեւմտական կեանքին մայր երակը, այլեւ եւրոպական դրամագլուխներու ու գործառնութե Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-04-15 23:41:47  Просмотров   5978
Արշավիր Շիրակյան Արշավիր Շիրակյան Հայ ժողովուրդի ազգային հերոսներու շարքին փառապանծ ու յաւերժական իր պատուանդանը ունի Արշավիր Շիրակյան, որուն մահուան 37րդ տարելիցն է Ապրիլ 12ը։ Մ. Նահանգներու մէջ, 12 Ապրիլ 1973ին, այնքա՜ն արիւնահեղութիւն եւ սարսափ տեսած իր աչքերը առյաւէտ փակեց Հայոց Նեմեսիսի քաջասիրտ Ահաբեկիչը։ Հայկական Ցեղասպանութ Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-03-26 14:37:20  Просмотров   5950
Փետրվարյան ապստամբություն 1921 Փետրվարյան ապստամբություն 1921 Հայ ժողովուրդի ըմբոստ ոգիին հերոսական շղթայազերծումն էր Փետրուարեան ապստամբութիւնը ։ Պատմութեան մէջ անիկա գրաւեց իր նշանակալից տեղը, իբրեւ Ռուսական Կայսրության տարածքին համաժողովրդային առաջին ըմբոստացումը՝ 1917ի Հոկտեմբերին պոլշեւիկեան յեղաշրջումով հաստատուած համայնավար բռնակալութեան եւ խորհրդային ա Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2013-01-07 09:09:09  Просмотров   9265
Սոսե Մայրիկ։Հեղափոխական հայուհի Սոսե Մայրիկ։Հեղափոխական հայուհի 9 Փետրուարը մահուան տարելիցն է հայոց նորագոյն պատմութեան եզակի դէմքերէն Սօսէ Մայրիկի, որ ազգային մեր ինքնութեան եւ հպարտութեան աղբիւր դարձաւ իր մարմնաւորած տիպարով եւ սերունդներուն կտակած պատգամով։ 56 տարի առաջ՝ 9 Փետրուար 1953ին, Եգիպտոսի Աղեքսանդրիա քաղաքին մէջ, խոր ծերութեան հասած՝ իր Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:39:10  Просмотров   6603
Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան) Ռոստոմ (Ստեփան Զորյան) Աւազանի անունով Ստեփան Զօրեան՝ Ռոստոմ կրտսերագոյնն էր ՀՅԴ հիմնադիր երրորդութեան։ Թէեւ ներկայ ալ չէր եղած 1890ի ամրան կայացած ՀՅԴ հիմնադիր ժողովին՝ Մոսկուայի մէջ ուսանողական բողոքի ցոյցերուն իր գործուն մասնակցութեան համար, Ցարական իշխանութեանց կողմէ իր ծննդավայրը աքսորուած ըլլալով, այսուհանդերձ Ռոստո Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:28:21  Просмотров   5011
Ռոստոմի ծածկագիր նամակ-հրահանգները Ռոստոմի ծածկագիր նամակ-հրահանգները Օգտվելով 1905թ. հունվարին Ռուսաստանում սկսված հեղափոխությունից եւ Անդրկովկասի ցարական իշխանությունների թողտվությունից, 1905 թ. Փետրվարից կովկասյան թաթարները օսմանյան Թուրքիայի դրդմամբ սկսեցին իրականցնել արևելահայության բնաջնջման` վաղօրոք մշակված ծրագիրը: Տեղեկանալով դրա մանրամասներին` ՀՅԴ Արևմտյան Բ Автор: Նազարեթ Բերբերյան  Опубликовано: 2012-12-21 11:06:13  Просмотров   3256
6 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 6 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Царство Багратидов.- Его постепенный рост, эпоха расцвета и начало распадения.—Царство Арцрунидов, Ванандское и др.—Армянские междоусобицы и захват армянских областей византийцами. —Завоевания тюрок-сельджуков.—Состояние Армении в конце XI века. (885—1077 г.г.). Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-12-03 11:05:22  Просмотров   6999
5 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 5 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Армения византийская и Армения персидская.—Деятельность в Армении Юстиниана и его преемников. Арабское завоевание. Борьба за Армению между Византией и арабами. Багратиды и Мамикониды. Ряд восстаний против мусульманского ига.Достижение Багратидами царской власти (422-885 г.). Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-11-10 09:22:52  Просмотров   7561
4 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 4 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Культура Армении первых четырех веков нашей эры.—Различные центры Армении этих периодов.—Быт и нравы.—Принятие армянами христианства.—Первые армянские писатели.—Изобретение армянского алфавита. (I—IV в. в. н. э.). Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-11-03 15:22:39  Просмотров   7009
3 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 3 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Парфское влияние и парфская династия в Армении. Вторая стадия борьбы Армении с Римом. — Путешествие в Рим Тиридата I.—Армения—римская провинция и Армения при Антонинах.—Возникновение державы ново-персов.—Борьба за Армению между римлянами и персами. Принятие армянами христианства при Тиридате Великом Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-10-21 19:00:36  Просмотров   7609
2 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 2 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Армянская культура в эпохи персидского господства, македонского завоевания и первой борьбы с Римом. Персидское влияние и черты иранизма. Эллинизм при дворах Тиграна Великого и Артавазда. — Строй общества,—Начало римского влияния (романизм).—Зачатки литературы и древнейшая народная (изустная) поэзия Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-10-06 00:00:00  Просмотров   7273
1 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА 1 ЛЕТОПИСЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА Древнейшая история Армении.—Эпоха персидского владычества.— Македонское завоевание,—Образование древнеармянского царства и его возвышение.—Империя Тиграна Великого и его ближайших преемников,—Первая стадия борьбы Армении с Римом.—Карры, .преступление Антония и политика Августа (521 г.—6 г.- до н. а. Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-10-05 00:00:00  Просмотров   8292
ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ АРМЯНСКОГО НАРОДА ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ АРМЯНСКОГО НАРОДА АКАДЕМИЯ НАУК ССС Р-А РМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ АРМЯНСКОГО НАРОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО АРМФAН-a ЕРЕВАН 1 9 4 0 Автор: Брюсов Валерий  Опубликовано: 2012-10-04 00:00:00  Просмотров   2609
Առաքելոց վանքի կռիվը։ Առաքելոց վանքի կռիվը։ Զօրավարի յուշերը գրի է առել Լեւոն Կ. Լիւլեճեանը Առաջին անգամ հրատարակուել է Բոստոնում` 1924-ին: Ամփոփում է զօրավար Անդրանիկի յուշերը՝ 1901թ. Մշոյ Առաքելոց վանքում ապաստանած Հայ Ֆիդայիների՝ Օսմանեան Թուրքիայի դէմ հերոսական պայքարի մասին։ Անդրանիկին զինակից են Գէորգ Չաւուշը, Յակոբ Կոտոյեանը, Սէյտօ Պօղ Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 11:19:05  Просмотров   7791
Առաքելոց վանքի կռիվը 5։ Առաքելոց վանքի կռիվը 5։ Քսան օրուան մեր կռիւը արդէն արձագանգած էր Վանի, Պիթլիսի, Կարնոյ, Խարբէրդի եւ Տիգրանակերտի նահանգներուն մէջ։ Քիւրտ, Թուրք եւ Հայ ժողովուրդներ այն համոզումը ունէին թէ մեզի համար ազատութիւն չկայ երբեք։ Հայերը ամէն օր հսկումներ եւ աղօթքներ կը կատարեն եղեր մեր Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 08:59:49  Просмотров   2708
Առաքելոց վանքի կռիվը 4։ Առաքելոց վանքի կռիվը 4։ Նոյ. 12ի առաւօտն էր։ Օդը սկսաւ ալ աւելի ցրտանալ եւ ձիւնը բարձր լեռներէն հետզհետէ ցածնալով եկաւ հասաւ վանք։ Մեզ պաշարող 6000 թուրք զինուորները ձմրան փուքէն ու ցուրտէն պաշտպանելու համար մօտակայ հայ գիւղերէն-Բէրդակէն, Արախէն, Տէրքէ վանքէն, Ալի Զռնայէն վեց հա Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-07 08:00:00  Просмотров   4559
Առաքելոց վանքի կռիվը 3։ Առաքելոց վանքի կռիվը 3։ Մենք կը խորհէինք թէ թուրք զինուորները անպատճառ յարձակում կը գործէին, բայց այդ օր ալ խաղաղ անցաւ։ Ժամը 3ին, Ը. Թ.վարպետ-վարժապետին սենեակը նստած կը խօսէինք, երբ վարպետը խօսակցութիւնը փոխելով ըսաւ. «Փաշա, քանի մը անգամներ մահուընէ ազատած եմ, արդեօք այս ան Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-04-06 00:00:00  Просмотров   4475
Կիլիկյան Հայաստանի արքայացանկը։ Կիլիկյան Հայաստանի արքայացանկը։ Ռուբեն Ա (1080–95 թթ. ), Կոստանդին Ա (1095–1100 թթ.), Թորոս Ա (1100–29 թթ.), Լևոն Ա (1129–37 թթ.), Թորոս Բ (1145–69 թթ.), Ռուբեն Բ (1169 թ.), Մլեհ (1169–75 թթ.), Ռուբեն Գ (1175–87 թթ.), Լևոն Բ (1187–98 թթ.), Լևոն Բ (1198–1219 թթ.), Զաբել (1219–22 թթ.), Ֆի Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-04-01 00:00:00  Просмотров   13089
Կիլիկյան Հայաստան. Ամփոփում։ Կիլիկյան Հայաստան. Ամփոփում։ Ամփոփում Վերջացնելով թեման պետք է արձանագրել, որ հայոց պատմության հազարամյակների ճանապարհին Կիլիյան Հայաստանի դարձավ հայ բազմատանջ ժողովրդի համար մի հանգրվան, երկրորդ հայրենիք, բայց ավա՜ղ, այդ հույսի ճրագն էլ, ապրեց ընդհամենը 300 www.arma-vir.net տարի։ Այ Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-31 00:00:00  Просмотров   15324