История

Տվյալ կատեգորիայում կան 26 նյութեր, որոնք բաժանված են 2 էջերի միջև։

[1] 2
Կիլիկյան պետության անկումը։ Կիլիկյան պետության անկումը։ Հեթում 2-ից սկսած Կիլիկիան Հայաստանը սկսեց աստիճանաբար դեպի անկում ապրել։ Պետության թուլացման եւ աստիճանաբար քայքայման մեջ մեծ հանցանք ունեին լատինասերները։ Երկրի թուլացմանը շատ մեծ չափով ազդում էր նաեւ Լեւոն 3-րդի բազմաթիվ որդիների միջեւ եղած երկպառակչակ Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-31 00:00:00  Просмотров   11988
Առաքելոց վանքի կռիվը 2։ Առաքելոց վանքի կռիվը 2։ Առաքելոց Վանքը մօտաւորապէս 1600-1700 տարուան պատկառելի հաստատութիւն մըն էր։ Մեր նախահայրերը իրենց տուներէն փառաւոր, իրենց ամրոցներէն աւելի ամրապինդ ու գեղեցիկ հոյակապ վանքեր կանգնած էին։ Առաքելոց Վանքը մի գուցէ Սբ. Աղբէրիկէն վերջ հաստատուած առաջին վանքն է Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-03-10 00:00:00  Просмотров   4496
Առաքելոց վանքի կռիվը 1։ Առաքելոց վանքի կռիվը 1։ 1901 տարուան Հոկտեմբեր ամիսն էր։ Կէլիկուզան գիւղին մէջ մեր զինուորներէն գաղտնի խորհրդակցական ժողով մը գումարեցինք։ Ես, Գէորգ, Յարութիւն, Վաղարշակ եւ Հաճի Յակոբ։ Մեր խորհրդակցութեան նպատակն էր միջոց մը եւ ճամբայ մը գտնել, Հայ ժողովուրդին վրայ ծանրացող տառա Автор: Օզանյան Անդրանիկ  Опубликовано: 2012-03-10 00:00:00  Просмотров   7661
Ռուբինյանների արտաքին քաղաքականությունը Ռուբինյանների արտաքին քաղաքականությունը Իշխանության ստեղծումից (1080) մինչ թագավորության հաստատումն (1198) ընկած ժամանակահատվածում Ռուբինանները կարողացան ներքին ասպարեզում սանձահարել խոշոր ֆեոդալների անջատողական ձգտումները իսկ արտաքին ճակատում խելոք քաղաքականությամբ և համառ պայքարով ամրացնել... Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-06 00:00:00  Просмотров   9672
Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը Ռուբեն 1ինի (1080-1095) և Կոստանդին 1ինի (1095-1100) օրոք հայ ավատատերերը իշխում էին Լեռնային Կիլիկիայի մեծ մասի և հարթավայրային Կիլիկիայի առանձին շրջանների վրա։ Ռուբեն 1ինի կառավարման տարիները համընկան Խաչակիրների առաջին Ruben 1 Cilicia Ռուբեն 1 իշխան Ռո Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2012-03-05 00:00:00  Просмотров   17295
Հայերը Կիլիկիայում Հայերը Կիլիկիայում Այսպիսով, դարեր շարունակ հայ բնակչությունը Կիլիկիայում ավելանում էր և ուժեղանում տնտեսապես ու քաղաքականապես: Բյուզանդիայի և Բաղդադի խալիֆայության միջև մղվող պայքարի ժամանակաշրջանում խիստ ուժեղացավ հայերի տարագրությունը և Հայաստանից նրանց բռնի վերաբնակեցու Автор: Թորանյան Մինաս  Опубликовано: 2011-12-15 06:26:43  Просмотров   10482